پلن های فروشگاه اینترنتی

قیمتهای پلن ها بصورت مجزا در زیر آمده است.قیمت ها برای طراحی فروشگاه برای یک زبان می باشد.شما میتوانید یکی از آنها را انتخاب و با ما تماس بگیرید.


 • پلنA

  تومان 40 روز کاری

  امکانات فروشگاه اینترنتی
  1000MB میزان فضا
  ثبت دامنه ir رایگان
  پشتیبانی یکسال رایگان
  ارسال پیامک در هنگام خرید برای مشتری و مدیر
  ارایه نسخه اندروید


 • پلنB

  تومان 40 روز کاری

  امکانات فروشگاه اینترنتی
  2000MB میزان فضا
  ثبت دامنه ir رایگان
  پشتیبانی یکسال رایگان
  ارسال پیامک در هنگام خرید برای مشتری و مدیر
  ارایه نسخه اندروید


 • پلنC

  تومان 60 روز کاری

  امکانات فروشگاه اینترنتی
  3000MB میزان فضا
  ثبت دامنه ir رایگان
  پشتیبانی یکسال رایگان
  ارسال پیامک در هنگام خرید برای مشتری و مدیر
  ارایه نسخه اندروید