راهکار آبشاری سی اس اس در طراحی سایت به منظور متمایز نمودن فاکتورهای یک صفحه نظیر طرح، رنگ و نوع فونت و غیره از محتوای صفحه نظیر پاراگراف ها و عکس ها به کار برده می شود. مزیت های به کارگیری سی اس اس ، نه تنها به منظور به دست آوردن جایگاه خوب گوگل ، بلکه اهمیت بسیاری در صرفه جویی در زمان طراحی سایت دارد. اما به چه دلیلی CSS برای گوگل بهتر می باشد؟
اول: سی اس اس مجال می دهد تا سایر فایل کوچکتر باشد.

با تعریف یک سبک برای صفحه HTML و گذاشتن آن در یک فایل جداگانه (فایل css)، شما قادرید مقدار کلی کد در صفحه های اینترنتی تان را پایین بیاورید. صفحه با کد کمتر سایز فایل کوچکتر و گوگل صفحه های با سایز فایل کوچکتر را انتخاب می کند. هر چند گوگل سفارش های خاص در این موضوع عرضه نمی کند، جامعه بهینه سازی سایت موتور جستجو به طور کلی توافق کردند که ۱۰۰KB حد بالایی برای سایز یک صفحه می باشد.

دوم: سی اس اس مجال می دهد تا کنترل زیادی بر ساختار صفحه داشته باشید.

سی اس اس مجال می دهد تا شما ساختار مدرک تان را با نظر به استانداردهای HTML پیاده سازی کنید. گوگل صفحه هایی را که به خوبی شکل گرفته باشند را می پسندد.
سوم: سی اس اس مجال پنهان نمودن مطلب ویژه از مرورگرهای را به شما می دهد در صورتی که از طریق گوگل قابل برداشت می باشد.

با به کارگیری سی اس اس شما قادرید مطلب ویژه را در موقعیت ویيه از مرورگرها مخفی نمایید.